بازاریابی ربایشی

بازاریابی ربایشی

در روشهای بازاریابی سنتی که outbound Marketing نام دارد شرکت ها روی پیدا کردن مشتری ها تمرکز دارند. آنها از روشهای نظیر تماس تلفنی (Cold-calling) ، چاپ تبلیغات ، تبلیغات در تلویزیون ، ارسال ایمیل تبلیغاتی ، اسپم و … برای بازاریابی خود استفاده میکنند.درمقابلبازاریابی ربایشی به نوعی از بازاریابی گفته میشود که در آن مشتری ها به دنبال شما

ادامه مطلب

جستجوی شغل

تبلیغات متنی