ارسال رزومه کاری

رزومه معرفی نامه ای شامل خلاصه ای از تجربیات کاری، سوابق تحصیلی و مهارتهای شماست. اولین هدف رزومه جلب توجه کارفرماست پس رزومه کاری خود را به طور کامل و جامع تکمیل نمایید.

جهت آشنایی بیشتر با چگونگی نوشتن رزومه کاری حرفه ای اینجا کلیک کنید

تلفن ثابت خود را همراه با کد شهرستان وارد کنید.
Maximum file size: 8 MB.