ارسال رزومه کاری

رزومه معرفی نامه ای شامل خلاصه ای از تجربیات کاری، سوابق تحصیلی و مهارتهای شماست. اولین هدف رزومه جلب توجه کارفرماست پس رزومه کاری خود را به طور کامل و جامع تکمیل نمایید.

رزومه ای کامل و استاندارد بسازید و ملاقاتی حرفه ای با کارفرما داشته باشید. “رزومه، اولین ملاقات حرفه ای شما با کارفرماست”

جهت آشنایی بیشتر با چگونگی نوشتن رزومه کاری حرفه ای اینجا کلیک کنید

تلفن ثابت خود را همراه با کد شهرستان وارد کنید.
متاهل مجرد مهم نیست
آقا خانم مهم نیست
شاغل بدون شغل مهم نیست
شاغل بدون شغل مهم نیست
پایان خدمت درحال خدمت معافیت پزشکی سایر معافیت ها مهم نیست
Maximum file size: 50 MB.