استخدام مونتاژکار ،برشکار، نصاب کابینت و کارگر در تهران

استخدام مونتاژکار ،برشکار، نصاب کابینت و کارگر

به تعدادی برشکار، مونتاژکار، کابینت ساز، نصاب ماهر و کارگر نیازمندیم.

مشخصات کاری خود را به شماره ۰۹۳۵۴۲۳۱۷۵۹ ارسال نمایید

پیشنهاد می کنیم  استخدام متصدی امور بانکی در موسسه مالی و اعتباری کوثر | اصفهان