استخدام مراقب سالمند در گیلان

استخدام مراقب سالمند در گیلان

به یک خانم جهت نگهداری سالمند (رسیدگی امور شخصی، طبخ غذا ، دادن دارو) به صورت روزانه نیازمندیم

شماره تماس ٠٩١٢۶۴٩٨۵٩٠ اشجعی

پیشنهاد می کنیم  استخدام ۵ ردیف شغلی در یک انتشارات معتبر دانشگاهی در تهران