استخدام فروشنده خانم و آقا در منطقه آزاد انزلی

استخدام فروشنده خانم و آقا در منطقه آزاد انزلی

به یک فروشنده خانم و یک فروشنده آقا در رنج سنی ١۵-٣٠ سال جهت کار در منطقه آزاد انزلی از ١-١۵ فروردین نیازمندیم

شماره تماس ٠٩٣٠۴١۴٣۶٩٣

پیشنهاد می کنیم  استخدام ۱۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی صنعتی در مشهد