استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی در تهران

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی جهت پاسخگویی به تلفن، تسلط به کامپیوتر، نامه نگاری و پیگیری، امور اداری و بایگانی

تلفن: ۸۸۸۸۰۸۳۰

ارسال رزومه:

فکس: ۸۸۶۶۱۶۴۴

تلگرام: ۰۹۱۲۰۷۶۸۸۱۵

ایمیل:  royalplp@yahoo.com

پیشنهاد می کنیم  جذب کارشناس فروش بیمه سامان