افق پارس 52 بار دیده شده

افق پارس

درباره شرکت

سال ۱۳۸۹ آغاز ماموریت گروه ما برای جابجا کردن افق های دانش و فن آوری، این مرز و بوم بود. نیروی جوانی، تلاش های بی وقفه ، صداقت های بدون مرز و امیدهای فزاینده ای که گروه ما را همچون منظومه ای پویا گرد هم آورد، اکنون به ارکانی بدل شده اند برای بنا کردن آینده ای که نام ایران عزیزمان را پررنگتر از همیشه روبروی خود می بیند. بدون شک آغاز هر راهی، بدون چالش و مخاطره نیست اما گروه ما، از همان آغاز با سرلوحه قرار دادن عشقی نامتناهی، پای به عرصه این راه پرپیچ و خم گذاشت.

لطفا به این مطلب رای دهید
[رای ها: 0 امتیاز: 0]

افق پارس 1آگهی کار فعال ارسال شده است

ارتباط با ما
شما قوانین ما را پذیرفته اید.