استخدام سازمان دامپزشکی سال ۹۶ (اعلام نتایج)

استخدام چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور

۲۰ تیر ۹۶ – اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتایج سومین آزمون استخدامی متمرکزدستگاه های اجرایی کشور مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۱

باعنایت به برگزاری سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، نتایج آزمون استخدامی مربوط به سازمان دامپزشکی کشور که نتایج آنها نهایی و مورد تأیید قرار گرفته است، برای سیر سایر مراحل استخدامی اعلام می گردد.
بدیهی است سایر رشته شغل محل های باقیمانده که فرآیند بررسی مدارک یا مصاحبه استخدامی آنها نهایی نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید


۳۰ خرداد ۹۶ – شرایط آزمون استخدامی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۶ اعلام شد

شرایط مشترک تمام سازمانهای آزمون فراگیر چهار
ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام و در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ (ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۶) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

برای دانلود فایل راهنمای ثبت نام و شرایط اینجا کلیک نمایید

شرایط اختصاصی دامپزشکی کشور
۱- صرفاً دارندگان تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز می باشند شغل کاردان دامپزشکی را انتخاب کنند و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نمی باشند. بدیهی است در هر مرحله از استخدام و حتی قبولی و استخدام پس از استخدام ثابت شود که داوطلب در زمان ثبت نام آزمون استخدامی دارای مدرک تحصیلی بالاتر بوده، قبولی و استخدام وی لغو خواهد شد.

۲-رعایت موارد ذیل الزامی است :
– در رشته شغلی (داروساز) برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی داروسازی داشتن مدرک دکتری عمومی داروسازی الزامی است.
– در رشته شغلی (دامپزشک) و ( کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی) برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی دامپزشکی داشتن مدرک دکتری حرفه ای یا عمومی دامپزشکی الزامی است.
– در رشته شغلی (کارشناس بهداشت دام و فروآورده های دامی) برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی دامپزشکی داشتن مدرک حرفه ای یا عمومی دامپزشکی الزامی و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد داشتن مدرک کارشناسی بهداشت و مواد غذایی منشاء دامی یا بهداشت و بازرسی گوشت الزامی است.
– در رشته شغلی داشتن مدرک کارشناسی در (کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی) برای دارندگان مردک کارشناسی ارشد داشتن مدرک کارشناسی در رشته علوم آزمایشگاهی یا بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی و برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در رشته های دامپزشکی داشتن مدرک دکتری حرفه ای یا عمومی دامپزشکی و برای دارندگان مدرک تخصصی داروسازی داشتن مدرک عمومی داروسازی الزامی میباشد
– در رشته شغلی (حسابدار) برای دارندگان مدرک بالاتر از کارشناسی داشتن مدرک کارشناسی در رشته های حسابداری یا مدیریت دولتی و مدیریت مالی الزامی است.
– در رشته شغلی (برنامه نویس سیستم) برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد داشتن مدرک کارشناسی در رشته کامپیوتر نرم افزار الزامی است.
– بدر رشته شغلی (کارشناس امور اداری) برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد داشتن مدرک کارشناسی در رشته مدیریت دولتی الزامی است.
– در رشته شغلی (کارشناس امور حقوقی) برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد داشتن مدرک کارشناسی در رشته حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق قضایی الزامی است.
– در رشته شغلی (کارشناس بودجه) برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد داشتن مدرک کارشناسی در رشت همدیریت دولتی یا مدیریت صنعتی الزامی است.
– در شغل امور آموزش (نظارت بر ذبح شرعی) داوطلبین می بایست ملبس یه لباس روحانیت باشند.

مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام
صفحه ۸۵ تا ۹۴ دفترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین
صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۹ دفترچه برای داوطلبان ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد

برای ثبت نام در چهارمین آزمون فراگیر اینجا کلیک نمایید


۲۶ اردیبهشت ۹۶ – در اجرای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۸) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷۱۹ مبنی بر برگزاری آزمون مشترک فراگیر دوبار در سال ( ماههای اردیبهشت و آبان ) به آگاهی می‌رساند:

در چهارمین امتحان مشترک فراگیر، اقدام به استخدام وزارت آموزش و پرورش (۸۰۰۰ نفر)، استخدام بانک صنعت و معدن (۱۸۷ نفر)، استخدام سازمان دامپزشکی کشور (۲۶۶ نفر)، استخدام سازمان پزشکی قانونی کشور (۶۱ نفر)، استخدام سازمان حسابرسی (۳۴۲ نفر)، استخدام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۵۰ نفر)، استخدام ۱۱ دستگاه اجرایی استان البرز (۱۳۷ نفر)، استخدام سازمان بنادر و دریانوردی (۲۰۰ نفر)، استخدام بانک مسکن (۵۴۰ نفر)، استخدام بانک سپه (۵۴۱ نفر)، استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک (۱۱۵ نفر)، استخدام وزارت امور خارجه (۴۲ نفر) و استخدام سازمان اداری و استخدامی کشور (۵۰ نفر) می‌نمایند.

نرم افزار سوالات استخدامی «قبولی» کاملترین بسته سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه بهترین مسیر را برای شما جهت قبولی در آزمون های استخدامی مهم نشان می دهد. با «اپلیکیشنِ قبولی» از جستجو و خرید هر نمونه سوال استخدامی دیگر بی‌نیاز شوید و در شغل مورد علاقه خود استخدام شوید.  دفترچه سوالات آزمونهای سالهای ۹۵ ، ۹۴ و …

داوطلبان استخدام می‌توانند برای آگاهی از چگونگی شرایط ثبت‌نام، شغل و محل مورد تقاضا، ظرفیت‌های استخدامی به تفکیک واحدهای استانی و جنسیت مورد تقاضا، سن و شرایط عمومی و اختصاصی هریک از دستگاههای استخدام‌کننده و سایر اطلاعات مورد نیاز ثبت‌ نام در چهارمین امتحان مشترک فراگیر به اطلاعیه‌ای که در این خصوص در سایت استخدامی باروت در نیمه خرداد ماه ۹۶ درج خواهد شد، مراجعه نمایند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


۱۴ اردیبهشت ۹۶ – اطلاعیه مصاحبه آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی آبان ماه ۱۳۹۵

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبانی که حد نصاب نمره آزمون را کسب نموده و مدارک آنها مورد تایید بوده است؛ می رساند جهت انجام مصاحبه آزمون مطابق با جدول ذیل مراجعه نمایند. مزید استحضار عدم حضور داوطلب غیبت محسوب شده و نمره مصاحبه صفر محسوب خواهد شد  .

  • مصاحبه از داوطلبان مشاغل : حسابداری – کارشناس امور سخت افزار رایانه – کارشناس حقوقی – کارشناس تحلیلگر سیستم –کارشناس امور فرهنگی – کارشناس امور آموزشی – کارشناس روابط عمومی صرفا در تاریخ ۳۰/۲/۹۶ موضوع ردیف ( ۷ ) جدول مراجعه نمایند.

مدارکی که داوطلبین واجد شرایط در زمان مصاحبه باید ارائه نمایند :

  • اصل و تصویر  : کارت ملی – مدرک تحصیلی  ( الزامی )
  • اصل و تصویر : گواهی نامه معتبر دوره های زبان انگلیسی  – مقالات منتشر شده – کتابهای منتشر شده ( تصویر صفحه اول مشخصات کتاب )– گواهی نامه ثبت اختراع   – طرح پژوهشی
ردیف مکان مصاحبه زمان مصاحبه داوطلبان استان های تاریخ آدرس
     ۱٫ ساختمان شماره ۳ دامپزشکی یک شنبه  ۱۷/۲/۹۶ مازندران ۱۳-۸ تهران – خیابان انقلاب – خیابان قدس – کوچه آذین – پلاک ۲۲
گلستان ۱۷-۱۴
سمنان ۱۹-۱۷
     ۲٫ اداره کل دامپزشکی استان فارس سه شنبه ۱۹/۲/۹۶ کرمان ۱۱-۸ شیراز – خیابان مشیر غربی

اداره کل دامپزشکی استان فارس

بوشهر ۱۳-۱۱

۱۵-۱۴

کهگیلویه و بویراحمد ۱۸-۱۵
     ۳٫ اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی پنج شنبه ۲۱/۲/۹۶ همدان ۱۱-۸ تبریز – خیابان راه آهن – ایستگاه خطیب – اول خیابان دامپزشکی – اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی
اردبیل ۱۳-۱۱

۱۵-۱۴

آذربایجان غربی ۱۹-۱۵
     ۴٫ اداره کل دامپزشکی استان کرمان یک شنبه ۲۴/ ۲/۹۶ فارس ۱۱-۸ کرمان – کیلومتر ۵ بلوارجمهوری اسلامی

اداره کل دامپزشکی استان کرمان

هرمزگان ۱۳-۱۱
یزد ۱۶-۱۴
جنوب کرمان ۱۸-۱۶
     ۵٫ اداره کل دامپزشکی استان همدان سه شنبه ۲۶/۲/۹۶ ایلام ۱۰-۸ همدان – بلوار ملت – مقابل سازمان جهاد کشاورزی –  اداره کل دامپزشکی
استان همدان
کرمانشاه ۱۳-۱۰
لرستان ۱۷-۱۴
قزوین ۱۹-۱۷
     ۶٫ ساختمان شماره ۳ دامپزشکی پنج شنبه ۲۸/۲/۹۶ خراسان شمالی ۱۱-۸ تهران – خیابان انقلاب – خیابان قدس – کوچه آذین – پلاک ۲۴
خراسان رضوی ۱۳-۱۱

۱۹-۱۴

     ۷٫ ساختمان شماره ۳ دامپزشکی شنبه ۳۰/۲/۹۶ مرکزی ۱۳-۸ تهران – خیابان انقلاب – خیابان قدس – کوچه آذین – پلاک ۲۲
مشاغل عمومی

(به استثنای امور اداری )

۱۹-۱۴
لطفا به این مطلب رای دهید
[رای ها: 1 امتیاز: 5]

نظر خود را با ما در میان بگذارید

دیدگاه خود را در مورد این مطلب با ما درمیان بگذارید.

wpDiscuz

جستجوی شغل